AKTUALITY                                

V Kroměříži 16. 10. 2020

Vážení rodiče,

pro děti, které jsou v karanténě a budou se postupně vracet do MŠ, dle instrukcí KHS, budeme otevírat třídu Kuřátka.

Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili u vedoucí jídelny Ivety Pekárkové - instrukce k přihlášení naleznete zde.

Těšíme se na Vás.

Přejeme hlavně hodně zdraví.

A děkujeme za spolupráci a pochopení v této komplikované době.V Kroměříži 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

v případě uzavření 2.budovy, tříd Koťátek a Kuřátek vyčkejte na informace od KHS. V této chvíli vyčkáváme na vyhodnocení situace i my.

Jak budeme vědět bližší informace. Budeme Vás informovat prostřednictvím webových stránek nebo budeme rozesílat SMS zprávy.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení. 

Přejeme Vám všem hlavně hodně zdraví.

 


V Kroměříži 14. 10. 2020

Aktualizace zprávy ze začátku září 2020.

V rámci OPATŘENÍ PROTI COVIDU-19 se budeme řídit dle aktuálního manuálu.

Opatření, která máme v tuto chvíli:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. V každé příchodové hale je k dispozici dezinfekce. Nezapomeňte ji využívat! Roušky jsou povinné! Rodiče bez roušky nebudeme vpouštět do budovy, v případě porušování tohoto opatření budeme nuceni přizvat Policii ČR nebo Městskou policii.

4. Děti budou vstupovat do třídy přes koupelny, kde si hned umyjí ruce mýdlem a teplou vodou. Ručníky budeme využívat textilní, v případě spojování dětí máme ručníky papírové. Ve třídách s mladšími dětmi (Kuřátka, Rybičky, Sluníčka) si děti budou v koupelnách přebírat provozní, asistent pedagoga. U starších předškolních dětí je vstup do koupelny samostatný, děti to zvládají moc dobře. Učitelka na děti čeká ve třídě, popř. u dveří do koupelny. 

5. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

Prosíme o ohleduplnost a shovívavost v této těžké době.

Přejeme hlavně hodně zdraví Vám i Vašim rodinným příslušníkům.V Kroměříži dne 11. 10. 2020

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ 2. BUDOVY  

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že byl na druhé budově naší mateřské školy potvrzen případ onemocnění COVID-19, jsme nuceni z důvodu karantény UZAVŘÍT třídy Kuřátka a Koťátka. 
Rodičům dětí, které byly během pobytu v MŠ v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno toto onemocnění, tj. přítomnost SARS-CoV-2, byla odeslána informační sms z tel. čísla 702022005. Další informace předá KHS.Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10.9. 2020 povinnost nosit roušku (nebo jinou ochranu dýchacích cest) ve vnitřních prostorách mateřské školy.


ŠKOLNÉ - PŘEPLATKY  

Přeplatek školného se bude po uzavření školního roku 2019/2020 převádět nahlášeným dětem do stravy a u dětí končících docházku v MŠ se bude vracet zpět na účet zákonných zástupců. Předpokládaný termín převodu a vrácení - do konce října 2020. 

Děkujeme za spolupráci a za pochopení a přejeme hodně úspěchů a především zdraví v novém školním roce.    


                   Pekárková  Iveta, vedoucí školní jídelny
V rámci OPATŘENÍ PROTI COVIDU-19 se budeme řídit dle aktuálního manuálu či "Semaforu".


Opatření, která máme v tuto chvíli:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. V každé příchodové hale je k dispozici dezinfekce. Nezapomeňte ji využívat! I když nejsou roušky povinné budeme rádi, když si je nasadíte.

4. Děti budou vstupovat do třídy přes koupelny, kde si hned umyjí ruce mýdlem a teplou vodou. Ručníky budeme využívat textilní, v případě spojování dětí máme ručníky papírové.

5. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.


Prosíme o ohleduplnost a shovívavost.

Přejeme krásný vstup do NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021V Kroměříži 3. 6. 2020

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. (výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.


Informace pro rodiče 

  • seznamte se blíže s popisem infekčních onemocnění dětí (viz.odkaz pod textem) 
  • berte prosím ohled na ostatní 
  • nedávejte nemocné děti do škol/školek - ohrožujete jejich zdravotní stav do budoucna (vznik chronického onemocnění z přecházení nemocí)
  • čím více prevence, tím méně rizik onemocnění jak u dětí, tak u zaměstnanců

Co si vzít do mateřské školy

Oblečení a přezůvky do třídy:

Oblečení do třídy by mělo být především pohodlné, aby si děti mohly nerušeně hrát. Budete tedy potřebovat běžnou sadu spodního prádla, ponožek či punčošek, triko a tepláky, případně šatičky a sukýnky pro holčičky. Ve třídě budou děti chodit v uzavřených bačkůrkách, nejlepší je pořídit je s ortopedickou úpravou.

Oblečení a obuv pro pobyt venku:

Na děti ve školce čekají téměř každodenní procházky, musí mít proto připravenou vhodnou obuv a převlečení. Je potřeba ho vybírat vzhledem k ročnímu období, tzn. svetr nebo mikina, šála, čepice, palčáky a oteplováky v zimě, sluneční brýle a kšiltovku v létě. Na procházce se děti často ušpiní, mějte to raději při balení svršků na paměti. 

Odpolední spánek:

Pravidelnou součástí denního režimu školky je odpolední spánek. Musíte tedy počítat s jedním pyžamem navíc, které bude zůstávat ve školce. Při výběru jednotlivých kusů oblečení pamatujte na to, že vaše dítě se bude muset často převlékat bez pomoci a i paním učitelkám ušetříte čas, když bude většina věcí bez knoflíků a složitého zapínání. Výměnu pyžámek si hlídají rodiče sami, většinou na konci týdne nebo podle potřeby. Moc Vás všechny prosíme, abyste na pyžámko dětem našili poutko.

Náhradní oblečení:

Pro případ jakékoliv nehody by v šatně mělo být připravené náhradní spodní prádlo a další základní kusy oblečení do třídy.

Aby nenastal zmatek:

Všechny, opravdu všechny věci musí být jednoznačně podepsané a označené. Děti si svoje věci často popletou, proto musí být vždy jasné, komu co patří. Do školky také nikdy nedovolte dětem brát cenné a drahé věci, jinak by o ně mohly snadno přijít. Což se týká jak hraček, tak plyšáčků.