AKTUALITY:          

Vážení a milí rodiče,

TŘÍDNÍ SCHŮZKY se budou konat:

Třídy Sluníčka, Kuřátka, Rybičky        v úterý 7. 9. 2021 v 15:30 hod.

Třídy Berušky, Koťátka                        ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 15:30 hod.

Prosíme rodiče, aby se účastnili třídních schůzek pokud možno bez přítomnosti dětí, Na třídních schůzkách Vám budou sděleny důležité informace k průběhu a organizaci nového školního roku 2021/2022.

Děkujeme a těšíme se na shledání

S přáním pevného zdraví  kolektiv MŠ KollárovaV Kroměříži 1. 9. 2021

Vážení rodiče, čtěte pozorně.

I v tomto novém školním roce má naše škola v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 a v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně, zvýšená hygienická opatření, a to:

1. Rodiče vstupují do prostor MŠ v respirátoru a zdržují se v mateřské škole co nejkratší dobu.

2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

3. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

4. MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

5. U vstupu do budovy školy, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v bezkontaktních dávkovačích. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou - textilní ručníky u dětí ve třídách, při spojování třídy se používají jednorázové papírové ručníky. Děti vstupují do tříd přes koupelnu.

6. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

Děti se v MŠ nebudou testovat ani nosit roušky či respirátory. 

Předem Vám všem děkujeme za pochopení, vstřícnost a dodržování pravidel.Provoz MŠ v průběhu letních prázdnin:

 • od 1. - 9. 7. 2021 - MŠ Kollárova 
 • od 12. - 30. 7. 2021 - MŠ Spáčilova
 • od 2. -13. 8. 2021 - MŠ Štítného
 • od 16. - 31. 8. 2021 - MŠ Kollárova

Prosíme rodiče o úhradu všech nedoplatků (stravné, školné) !!!!!
V Kroměříži 20. 5. 2021

!!!!  VAROVÁNÍ  !!!!!

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat, že neznámý pachatel opět vyhrožuje útokem na některou z mateřských škol v ČR. Nejspíš není nutné podléhat panice, ovšem obezřetnost je na místě.

 • Nepouštějte do budovy cizí osoby. 
 • Všímejte si prostor před MŠ - opuštěné tašky, krabice, kabelky, apod.

V případě nějakého podezření kontaktujte Policii ČR.V Kroměříži 6. 5. 2021 - aktualizace

Vážení rodiče,

již oficiálně Vám mohu s velkou radostí sdělit, že se od 10. 5. 2021 vracejí všechny děti do MŠ, a to i ve Zlínském kraji bez povinnosti testování. (o:

MŠ Těšnovice se od 10. 5. 2021 také otevírá. Otevírací doba zůstává stejná od 6:00 - 16:00 hod. Co se mění je vstup do MŠ, který je nyní z boku budovy (bývalý vstup do obchůdku). 

Organizační pokyny:

 • všechny děti budou mít automaticky přihlášenou stravu přes portál Strava.cz - v případě, že dítě v pondělí 10.5. nepřijde do MŠ - si stravu prosím odhlaste
 • děti budou zařazeny opět ve svých kmenových třídách
 • materiály pro distanční výuku již nebudou zasílány
 • i nadále platí, že do MŠ nebudou přijaty děti s příznaky respiračního onemocnění
Stále platí zvýšené hygienické podmínky:

 • při vstupu noste respirátor (neplatí pro děti navštěvující MŠ)
 • vydezinfikujte si ruce při vstupu do budovy
 • v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, dodržujte rozestupyMimořádná opatření VLÁDY ČR ze dne 6. 5. 2021

Pro kraje Jihočeský, Vysočina a Zlínský, ve kterých dochází také k rozvolnění, se uplatní od 10. 5. 2021 stejná pravidla jako v ostatních krajích, tedy níže uvedené: 

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 (ZDE) ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 

 • Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. 


Moc se na všechny děti těší celý kolektiv MŠ Kollárova

_________________________________________________________________________

V Kroměříži 6. 5. 2021

Vážení rodiče,

mějte ještě chvíli trpělivost. V tuto chvíli čekám na písemné potvrzení vlády ČR o otevření všech MŠ včetně Zlínského kraje. Hned jak budu vědět více informací vložím Vám je na naše stránky.

Děkuji za pochopení a trpělivost

Moc se těšíme na všechny děti (o:V Kroměříži 5. 5. 2021

Vážení rodiče,

opět vkládám nejnovější oficiální informace k provozu MŠ. Bohužel o Zlínském kraji se bude více vědět až po zasedání Vlády ČR ve čtvrtek 6. 5. 2021. Pro tento kraj zatím platí stávající podmínky.                                               Níže si můžete přečíst bližší informace oficiálního vyjádření vlády ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno: 

Ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje se uplatní níže uvedené. V těchto třech krajích vzhledem k epidemiologické situaci bude vyhodnoceno podle aktuálních dat, jestli je možné přikročit k uvolněním opatření ve školství. Vláda o tom rozhodne ve čtvrtek. 

 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 (ZDE). V Kroměříži 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

vkládám aktualizované informace k provozu MŠ od 3. 5. 2021. Ve Zlínském kraji se bohužel zachovávají stávající podmínky. Změny jsou pouze v testování dětí, kdy z frekvence dvakrát týdně budeme děti testovat pouze jedenkrát týdně, a to vždy v první den přítomnosti dítěte v MŠ. Níže si můžete přečíst bližší informace oficiálního vyjádření vlády ČR. 

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji

Novely mimořádného opatření s účinností od 3. 5. 2021

 • o preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu dětí pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením. 

Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví (ZDE). V Kroměříži 11. 4. 2021

Vážení a milí rodiče,

níže vkládáme odkaz na stránky MPSV  v souvislosti k aktuálním otázkám k Ošetřovnému:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR10oGX0Q76JoAsJkJo8oKsWMfm4xUHUSgphnkBQTKJdtK4U5yjWaWXOtXwV Kroměříži 9. 4. 2021

Vážení rodiče,

vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. 

proto Vás informujeme, že od 12.4.2021 bude naše mateřská škola, za vládou stanovených podmínek, otevřena pro děti, které plní povinnost předškolního vzdělávání a děti, jejichž rodiče vykonávají profese v IZS - prosíme tyto rodiče, aby nahlásili nástup dítěte vedoucí jídelny Ivetě Pekárkové. 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům.

IZS a složky zajišťující infrastrukturu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • NUTNO DOLOŽIT POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE (viz.níže)

Osobní přítomnost dětí je podmíněna tím, že :

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

 • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu provedl zákonný zástupce či jiná osoba písemně pověřená zákonným zástupcem (a tato osoba s provedením testování souhlasila), které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Frekvence testování 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (zpravidla v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • doloží, že "byly na testech" v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

Více informací k testování a organizaci zašleme prostřednictvím emailu do pátku 9. 4. 2021 

Instruktážní video k testování:


V Kroměříži 23. 3. 2021

Vážení a milí rodiče,

ZÁPISY budou probíhat v termínu od 2. - 16. 5. 2021

Bližší informace o organizaci zápisu budeme zveřejňovat ke konci měsíce dubna 2021.

Informace budou v sekci - ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ.

Přejeme všem hodně zdraví a životního optimismu

Kolektiv MŠ Kollárova (o: 
Vzhledem ke stávajícím opatření vlády ČR je povinnost nosit RESPIRÁTOR ve vnitřních prostorách mateřské školy.


 • Bez respirátoru nebudete do MŠ vpuštěni.
 • Dětí v MŠ se toto opatření netýká.V Kroměříži 3. 6. 2020

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. (výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.


Informace pro rodiče 

 • seznamte se blíže s popisem infekčních onemocnění dětí (viz.odkaz pod textem) 
 • berte prosím ohled na ostatní 
 • nedávejte nemocné děti do škol/školek - ohrožujete jejich zdravotní stav do budoucna (vznik chronického onemocnění z přecházení nemocí)
 • čím více prevence, tím méně rizik onemocnění jak u dětí, tak u zaměstnanců

Co si vzít do mateřské školy

Oblečení a přezůvky do třídy:

Oblečení do třídy by mělo být především pohodlné, aby si děti mohly nerušeně hrát. Budete tedy potřebovat běžnou sadu spodního prádla, ponožek či punčošek, triko a tepláky, případně šatičky a sukýnky pro holčičky. Ve třídě budou děti chodit v uzavřených bačkůrkách, nejlepší je pořídit je s ortopedickou úpravou.

Oblečení a obuv pro pobyt venku:

Na děti ve školce čekají téměř každodenní procházky, musí mít proto připravenou vhodnou obuv a převlečení. Je potřeba ho vybírat vzhledem k ročnímu období, tzn. svetr nebo mikina, šála, čepice, palčáky a oteplováky v zimě, sluneční brýle a kšiltovku v létě. Na procházce se děti často ušpiní, mějte to raději při balení svršků na paměti. 

Odpolední spánek:

Pravidelnou součástí denního režimu školky je odpolední spánek. Musíte tedy počítat s jedním pyžamem navíc, které bude zůstávat ve školce. Při výběru jednotlivých kusů oblečení pamatujte na to, že vaše dítě se bude muset často převlékat bez pomoci a i paním učitelkám ušetříte čas, když bude většina věcí bez knoflíků a složitého zapínání. Výměnu pyžámek si hlídají rodiče sami, většinou na konci týdne nebo podle potřeby. Moc Vás všechny prosíme, abyste na pyžámko dětem našili poutko.

Náhradní oblečení:

Pro případ jakékoliv nehody by v šatně mělo být připravené náhradní spodní prádlo a další základní kusy oblečení do třídy.

Aby nenastal zmatek:

Všechny, opravdu všechny věci musí být jednoznačně podepsané a označené. Děti si svoje věci často popletou, proto musí být vždy jasné, komu co patří. Do školky také nikdy nedovolte dětem brát cenné a drahé věci, jinak by o ně mohly snadno přijít. Což se týká jak hraček, tak plyšáčků.