AKTUALITY:          

V Kroměříži 7. 3. 2021

Dobrý večer milý rodiče,

Kroměřížská radnice mění krizovou mateřskou školu pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, nemocnice, sociálních služeb a dalších institucí. MŠ Spáčilova je totiž v karanténě, děti proto od pondělka 8. března přijme naše MŠ.

Pro tyto děti budou otevřeny třídy na I. budově. Zvoňte tedy na třídy Rybičky nebo Sluníčka.

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.V Kroměříži dne 5. 3. 2021

Vážení a milý rodiče třídy Berušky,

je mou nemilou povinností Vás informovat, že byl v MŠ Kollárova potvrzen případ onemocnění COVID-19. Vaše dítě bylo během pobytu v MŠ v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2. Vašemu dítěti bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho rodinné příslušníky. Prosím očekávejte, že vás bude kontaktovat hygienická stanice. Již dnes (v pátek) je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma. Karanténní opatření budou nařízeny v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu (26.2. 2021) s pozitivně testovanou osobou. Karanténní opatření ukončuje ošetřující lékař Vašeho dítěte.

Žádanka na test bude vypsána během monitorovaného hovoru s hygienickou stanicí.

Prosím držte se, myslíme na Vás a hlavně přejeme pevné zdraví všem.V Kroměříži 4. 3. 2021

Vážení rodiče,

přidávám odkaz s přesnějšími informacemi k čerpání OČR v rámci uzavření MŠ.

https://www.mpsv.cz/osetrovne V Kroměříži dne 2. 3. 2021 - aktualizováno

Vážení rodiče, 

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. 2. 2021 č.200 o přijetí krizového opatření, které zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, bude od 1. 3. 2021  Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace UZAVŘENA, a to včetně odloučeného pracoviště Těšnovice.

Provoz je prozatím usnesením omezen do 21. 3. 2021.

Všem dětem bude od 1. 3. 2021 automaticky odhlášena strava.

V případě zájmu o školní stravování (za velmi specifických podmínek, které ještě projednáváme, abychom splnili veškeré hygienické podmínky a hlavně podmínky pro zamezení šíření Covid-19), nás kontaktujte pouze přes emailem sj.kollarova@ms-kromeriz.cz. O jarních prázdninách od 8. 3. do 12.3. 2021 vařit nebudeme. 

Informace k distančnímu vzdělávání Vám během pondělí nebo úterý zašlou paní učitelky do emailu. 

OŠETŘOVNÉ:  Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení www.cssz.cz. (ošetřovné nevystavuje Mateřská škola)

Krizovou školkou pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v krizové infrastruktuře, je Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace. Odkaz na stránky pro více informací naleznete zde.

Přejeme Vám hlavně pevné zdraví, hodně trpělivosti a vstřícnosti. 

Pozdravujte od nás všechny děti. 

Za kolektiv MŠ Kollárova Bc. Ludmila BendováV Kroměříži 8. 1. 2021


Vážení rodiče,

nahlaste prosím docházku svých dětí na příští týden. 

Tímto bychom chtěli poděkovat opět dalšímu z našich rodičů panu Luxovi, který nám také nabídl pomoc a bude nám vařit v příštím týdnu. Moc děkujeme a moc si toho vážíme.

Od příštího týdne otevíráme odloučené pracoviště Těšnovice.

Ještě jednou všem děkujeme za spolupráci, ochotu a trpělivost. 


S přáním krásného dne MŠ KollárovaV Kroměříži 5. 1. 2021

Vážení a milí rodiče,

chtěla bych Vám tímto veřejně všem moc poděkovat za pochopení, vstřícnost a spolupráci v této těžké době. Jak jste byli již informováni, během vánočních svátků jsme se dostali do nepříjemné "krizové situace", kdy nám bohužel onemocněly všechny paní kuchařky a hrozilo prodloužení uzavření MŠ z provozních důvodů. Díky Vaší spolupráci se tak nestalo a my jsme mohli zachovat provoz pro ty, kteří nemají žádnou možnost si děti ponechat doma. 

Zároveň se pro nás stal největší záchranou jeden z našich rodičů, pan Charvát, který se dobrovolně nabídl, že bude našim dětem vařit, a to zcela zadarmo, se slovy, že si v této době musíme všichni pomáhat. Tímto bych mu chtěla vyjádřit velké poděkování za celou naši MŠ.

Nahlaste prosím docházku svých dětí i na příští týden. Pomůžete nám tím v organizaci provozu. Děkujeme za pochopení.V Kroměříži 14. 12. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení KHS je od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 uzavřena třída Motýlci (odloučené pracoviště Těšnovice). 

Na odkaze níže naleznete informace k vystavení ošetřovného:

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!V Kroměříži 11. 12. 2020

Vážení rodiče,

mateřská škola bude mít přerušený provoz v době vánočních prázdnin jako u základních škol, a to od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Vycházeli jsme ze zjištění potřeby provozu MŠ v této době.

Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků, vydařený vstup do nového roku 2021 a v neposlední řadě hlavně pevné zdraví!V Kroměříži 30. 10. 2020

Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost některých dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dotyčným dětem poskytuje mateřská škola vzdělávání distančním způsobem.

Všem rodičům z předškolní třídy Berušky jsme dnes 30. 10. 2020 zaslali informace prostřednictvím emailu.

Rodičům z předškolní třídy Koťátka zašlou informace jejich paní učitelky v průběhu příštího týdne.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví všem.V Kroměříži 16. 10. 2020

Vážení rodiče,

pro děti, které jsou v karanténě a budou se postupně vracet do MŠ, dle instrukcí KHS, budeme otevírat třídu Kuřátka.

Prosíme rodiče, aby docházku svých dětí přihlásili u vedoucí jídelny Ivety Pekárkové - instrukce k přihlášení naleznete zde.

Přejeme všem hodně zdraví a děkujeme za spolupráci a pochopení v této komplikované době.
V Kroměříži 14. 10. 2020

Aktualizace zprávy ze začátku září 2020.

V rámci OPATŘENÍ PROTI COVIDU-19 se budeme řídit dle aktuálního manuálu.

Opatření, která máme v tuto chvíli:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. V každé příchodové hale je k dispozici dezinfekce. Nezapomeňte ji využívat! Roušky jsou povinné! Rodiče bez roušky nebudeme vpouštět do budovy, v případě porušování tohoto opatření budeme nuceni přizvat Policii ČR nebo Městskou policii.

4. Děti budou vstupovat do třídy přes koupelny, kde si hned umyjí ruce mýdlem a teplou vodou. Ručníky budeme využívat textilní, v případě spojování dětí máme ručníky papírové. Ve třídách s mladšími dětmi (Kuřátka, Rybičky, Sluníčka) si děti budou v koupelnách přebírat provozní, asistent pedagoga. U starších předškolních dětí je vstup do koupelny samostatný, děti to zvládají moc dobře. Učitelka na děti čeká ve třídě, popř. u dveří do koupelny. 

5. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

Prosíme o ohleduplnost a shovívavost v této těžké době.V Kroměříži dne 11. 10. 2020

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ 2. BUDOVY  

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že byl na druhé budově naší mateřské školy potvrzen případ onemocnění COVID-19, jsme nuceni z důvodu karantény UZAVŘÍT třídy Kuřátka a Koťátka. 
Rodičům dětí, které byly během pobytu v MŠ v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno toto onemocnění, tj. přítomnost SARS-CoV-2, byla odeslána informační sms z tel. čísla 702022005. Další informace předá KHS.Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10.9. 2020 povinnost nosit roušku (nebo jinou ochranu dýchacích cest) ve vnitřních prostorách mateřské školy.


ŠKOLNÉ - PŘEPLATKY  

Přeplatek školného se bude po uzavření školního roku 2019/2020 převádět nahlášeným dětem do stravy a u dětí končících docházku v MŠ se bude vracet zpět na účet zákonných zástupců. Předpokládaný termín převodu a vrácení - do konce října 2020. 

Děkujeme za spolupráci a za pochopení a přejeme hodně úspěchů a především zdraví v novém školním roce.    


                   Pekárková  Iveta, vedoucí školní jídelny
V rámci OPATŘENÍ PROTI COVIDU-19 se budeme řídit dle aktuálního manuálu či "Semaforu".


Opatření, která máme v tuto chvíli:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. V každé příchodové hale je k dispozici dezinfekce. Nezapomeňte ji využívat! I když nejsou roušky povinné budeme rádi, když si je nasadíte.

4. Děti budou vstupovat do třídy přes koupelny, kde si hned umyjí ruce mýdlem a teplou vodou. Ručníky budeme využívat textilní, v případě spojování dětí máme ručníky papírové.

5. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.


Prosíme o ohleduplnost a shovívavost.

Přejeme krásný vstup do NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021V Kroměříži 3. 6. 2020

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. (výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.


Informace pro rodiče 

  • seznamte se blíže s popisem infekčních onemocnění dětí (viz.odkaz pod textem) 
  • berte prosím ohled na ostatní 
  • nedávejte nemocné děti do škol/školek - ohrožujete jejich zdravotní stav do budoucna (vznik chronického onemocnění z přecházení nemocí)
  • čím více prevence, tím méně rizik onemocnění jak u dětí, tak u zaměstnanců

Co si vzít do mateřské školy

Oblečení a přezůvky do třídy:

Oblečení do třídy by mělo být především pohodlné, aby si děti mohly nerušeně hrát. Budete tedy potřebovat běžnou sadu spodního prádla, ponožek či punčošek, triko a tepláky, případně šatičky a sukýnky pro holčičky. Ve třídě budou děti chodit v uzavřených bačkůrkách, nejlepší je pořídit je s ortopedickou úpravou.

Oblečení a obuv pro pobyt venku:

Na děti ve školce čekají téměř každodenní procházky, musí mít proto připravenou vhodnou obuv a převlečení. Je potřeba ho vybírat vzhledem k ročnímu období, tzn. svetr nebo mikina, šála, čepice, palčáky a oteplováky v zimě, sluneční brýle a kšiltovku v létě. Na procházce se děti často ušpiní, mějte to raději při balení svršků na paměti. 

Odpolední spánek:

Pravidelnou součástí denního režimu školky je odpolední spánek. Musíte tedy počítat s jedním pyžamem navíc, které bude zůstávat ve školce. Při výběru jednotlivých kusů oblečení pamatujte na to, že vaše dítě se bude muset často převlékat bez pomoci a i paním učitelkám ušetříte čas, když bude většina věcí bez knoflíků a složitého zapínání. Výměnu pyžámek si hlídají rodiče sami, většinou na konci týdne nebo podle potřeby. Moc Vás všechny prosíme, abyste na pyžámko dětem našili poutko.

Náhradní oblečení:

Pro případ jakékoliv nehody by v šatně mělo být připravené náhradní spodní prádlo a další základní kusy oblečení do třídy.

Aby nenastal zmatek:

Všechny, opravdu všechny věci musí být jednoznačně podepsané a označené. Děti si svoje věci často popletou, proto musí být vždy jasné, komu co patří. Do školky také nikdy nedovolte dětem brát cenné a drahé věci, jinak by o ně mohly snadno přijít. Což se týká jak hraček, tak plyšáčků.