AKTUALITY:          

V Kroměříži 11. 4. 2021

Vážení a milí rodiče,

níže vkládáme odkaz na stránky MPSV  v souvislosti k aktuálním otázkám k Ošetřovnému:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR10oGX0Q76JoAsJkJo8oKsWMfm4xUHUSgphnkBQTKJdtK4U5yjWaWXOtXwV Kroměříži 10. 4. 2021

Zlínský kraj po dohodě s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví vstupuje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v případě ostatních krajů České republiky, tedy od 12. dubna 2021. S ohledem na tuto skutečnost, tak 11. dubna 2021, kdy oficiálně končí nouzový stav v ČR, dojde k ukončení činnosti určených škol, které poskytovaly péči dětem určených profesí. 

Informace níže jsou pouze pro děti, které jsou oficiálně přijaty do naší MŠ.


V Kroměříži 9. 4. 2021

Vážení rodiče,

vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. 

proto Vás informujeme, že od 12.4.2021 bude naše mateřská škola, za vládou stanovených podmínek, otevřena pro děti, které plní povinnost předškolního vzdělávání a děti, jejichž rodiče vykonávají profese v IZS - prosíme tyto rodiče, aby nahlásili nástup dítěte vedoucí jídelny Ivetě Pekárkové. 

Věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům.

IZS a složky zajišťující infrastrukturu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • NUTNO DOLOŽIT POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE (viz.níže)

Osobní přítomnost dětí je podmíněna tím, že :

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

 • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu provedl zákonný zástupce či jiná osoba písemně pověřená zákonným zástupcem (a tato osoba s provedením testování souhlasila), které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Frekvence testování 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (zpravidla v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • doloží, že "byly na testech" v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

Více informací k testování a organizaci zašleme prostřednictvím emailu do pátku 9. 4. 2021 

Instruktážní video k testování:


V Kroměříži 1. 4. 2021

Vážení rodiče,

ve dnech VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ (pátek 2. 4. 2021 a pondělí 5. 4.) bude naše MŠ uzavřena. Na děti Krizové MŠ se opět budeme těšit v úterý 6. 4. 2021.

Přejeme Vám krásné a klidné prožití svátků.


Za kolektiv MŠ  Bc. Ludmila Bendová - ředitelka 


V Kroměříži 23. 3. 2021

Vážení a milí rodiče,

ZÁPISY budou probíhat v termínu od 2. - 16. 5. 2021

Bližší informace o organizaci zápisu budeme zveřejňovat ke konci měsíce dubna 2021.

Informace budou v sekci - ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ.

Přejeme všem hodně zdraví a životního optimismu

Kolektiv MŠ Kollárova (o: 
V Kroměříži 8. 3. 2021

Informace k provozu Krizové MŠ  

děti, které jsou již nahlášené si odhlašujte/nahlašujte:

Rodiče nově příchozích dětí:

Po domluvě s ředitelkou mějte u sebe první den k odevzdání:

 • Kopii evidenčního listu z Vaší MŠ včetně Potvrzení o očkování dítěte
 • Potvrzení o zaměstnání s razítkem od zaměstnavatele 

Provozní doba MŠ je od 6:30 - 16:30

 • provoz zajišťují třídy na I. budově - SLUNÍČKA (601 309 351) a RYBIČKY (601 309 352)
 • děti se schází  6:30 - 8:30 
 • po obědě 12:00 - 12:30 
 • po odpoledním klidu 14:30 - 16:30 

Prosíme rodiče, aby dodržovali stanovené časy.  V Kroměříži 7. 3. 2021

Dobrý večer milí rodiče,

Kroměřížská radnice mění krizovou mateřskou školu pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, nemocnice, sociálních služeb a dalších institucí. MŠ Spáčilova je totiž v karanténě, děti proto od pondělka 8. března přijme naše MŠ.

Pro tyto děti budou otevřeny třídy na I. budově. Zvoňte tedy na třídy Rybičky nebo Sluníčka.

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.
V Kroměříži 4. 3. 2021

Vážení rodiče,

přidávám odkaz s přesnějšími informacemi k čerpání OČR v rámci uzavření MŠ.

https://www.mpsv.cz/osetrovne V Kroměříži dne 2. 3. 2021 - aktualizováno

Vážení rodiče, 

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. 2. 2021 č.200 o přijetí krizového opatření, které zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, bude od 1. 3. 2021  Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace UZAVŘENA, a to včetně odloučeného pracoviště Těšnovice.

Provoz je prozatím usnesením omezen do 21. 3. 2021.

Všem dětem bude od 1. 3. 2021 automaticky odhlášena strava.

V případě zájmu o školní stravování (za velmi specifických podmínek, které ještě projednáváme, abychom splnili veškeré hygienické podmínky a hlavně podmínky pro zamezení šíření Covid-19), nás kontaktujte pouze přes emailem sj.kollarova@ms-kromeriz.cz. O jarních prázdninách od 8. 3. do 12.3. 2021 vařit nebudeme. 

Informace k distančnímu vzdělávání Vám během pondělí nebo úterý zašlou paní učitelky do emailu. 

OŠETŘOVNÉ:  Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení www.cssz.cz. (ošetřovné nevystavuje Mateřská škola)

Krizovou školkou pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v krizové infrastruktuře, je Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

Přejeme Vám hlavně pevné zdraví, hodně trpělivosti a vstřícnosti. 

Pozdravujte od nás všechny děti. 

Za kolektiv MŠ Kollárova Bc. Ludmila Bendová
V Kroměříži 14. 10. 2020

Aktualizace zprávy ze začátku září 2020.

V rámci OPATŘENÍ PROTI COVIDU-19 se budeme řídit dle aktuálního manuálu.

Opatření, která máme v tuto chvíli:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. V každé příchodové hale je k dispozici dezinfekce. Nezapomeňte ji využívat! Roušky jsou povinné! Rodiče bez roušky nebudeme vpouštět do budovy, v případě porušování tohoto opatření budeme nuceni přizvat Policii ČR nebo Městskou policii.

4. Děti budou vstupovat do třídy přes koupelny, kde si hned umyjí ruce mýdlem a teplou vodou. Ručníky budeme využívat textilní, v případě spojování dětí máme ručníky papírové. Ve třídách s mladšími dětmi (Kuřátka, Rybičky, Sluníčka) si děti budou v koupelnách přebírat provozní, asistent pedagoga. U starších předškolních dětí je vstup do koupelny samostatný, děti to zvládají moc dobře. Učitelka na děti čeká ve třídě, popř. u dveří do koupelny. 

5. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

Prosíme o ohleduplnost a shovívavost v této těžké době.Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10.9. 2020 povinnost nosit roušku (nebo jinou ochranu dýchacích cest) ve vnitřních prostorách mateřské školy.


V rámci OPATŘENÍ PROTI COVIDU-19 se budeme řídit dle aktuálního manuálu či "Semaforu".


Opatření, která máme v tuto chvíli:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. V každé příchodové hale je k dispozici dezinfekce. Nezapomeňte ji využívat! I když nejsou roušky povinné budeme rádi, když si je nasadíte.

4. Děti budou vstupovat do třídy přes koupelny, kde si hned umyjí ruce mýdlem a teplou vodou. Ručníky budeme využívat textilní, v případě spojování dětí máme ručníky papírové.

5. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.


Prosíme o ohleduplnost a shovívavost.

Přejeme krásný vstup do NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021V Kroměříži 3. 6. 2020

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. (výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.


Informace pro rodiče 

 • seznamte se blíže s popisem infekčních onemocnění dětí (viz.odkaz pod textem) 
 • berte prosím ohled na ostatní 
 • nedávejte nemocné děti do škol/školek - ohrožujete jejich zdravotní stav do budoucna (vznik chronického onemocnění z přecházení nemocí)
 • čím více prevence, tím méně rizik onemocnění jak u dětí, tak u zaměstnanců

Co si vzít do mateřské školy

Oblečení a přezůvky do třídy:

Oblečení do třídy by mělo být především pohodlné, aby si děti mohly nerušeně hrát. Budete tedy potřebovat běžnou sadu spodního prádla, ponožek či punčošek, triko a tepláky, případně šatičky a sukýnky pro holčičky. Ve třídě budou děti chodit v uzavřených bačkůrkách, nejlepší je pořídit je s ortopedickou úpravou.

Oblečení a obuv pro pobyt venku:

Na děti ve školce čekají téměř každodenní procházky, musí mít proto připravenou vhodnou obuv a převlečení. Je potřeba ho vybírat vzhledem k ročnímu období, tzn. svetr nebo mikina, šála, čepice, palčáky a oteplováky v zimě, sluneční brýle a kšiltovku v létě. Na procházce se děti často ušpiní, mějte to raději při balení svršků na paměti. 

Odpolední spánek:

Pravidelnou součástí denního režimu školky je odpolední spánek. Musíte tedy počítat s jedním pyžamem navíc, které bude zůstávat ve školce. Při výběru jednotlivých kusů oblečení pamatujte na to, že vaše dítě se bude muset často převlékat bez pomoci a i paním učitelkám ušetříte čas, když bude většina věcí bez knoflíků a složitého zapínání. Výměnu pyžámek si hlídají rodiče sami, většinou na konci týdne nebo podle potřeby. Moc Vás všechny prosíme, abyste na pyžámko dětem našili poutko.

Náhradní oblečení:

Pro případ jakékoliv nehody by v šatně mělo být připravené náhradní spodní prádlo a další základní kusy oblečení do třídy.

Aby nenastal zmatek:

Všechny, opravdu všechny věci musí být jednoznačně podepsané a označené. Děti si svoje věci často popletou, proto musí být vždy jasné, komu co patří. Do školky také nikdy nedovolte dětem brát cenné a drahé věci, jinak by o ně mohly snadno přijít. Což se týká jak hraček, tak plyšáčků.