Aktuality

V Kroměříži 10. 6. 2020

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí - 29. 6. 2020

Vážení a milí rodiče našich nově přijatých dětí,

chtěla bych Vás informovat o pořádání schůzky, která se měla uskutečnit až v měsíci září, ale k vůli tomu, že již není "nouzový stav" potřebovali bychom doplnit k Žádosti o přijetí i podpis lékaře o řádném očkování dětí. Proto se třídní schůzka uskuteční již v pondělí 29. 6. 2020 v 15:00 hodin na I.budově ve třídě BERUŠKY.

S sebou přineste:

  • vyplněnou a lékařem potvrzenou přílohu k Žádosti o přijetí - Potvrzení od lékaře (zde)
  • rodný list - k nahlédnutí
  • Váš občanský průkaz - k nahlédnutí
  • propisku na vyplňování veškerých náležitostí, kterých nebude málo (evidenční list, přihláška ke stravě, Dohoda o předškolním vzdělávání, atd.)
  • Schůzka se bude konat bez dětí. Děkujeme za pochopení 

V případě dotazů mne kontaktujte na tel. čísle 601 309 356 nebo přes email.

Těšíme se na společné setkání.


V Kroměříži dne 4. 6. 2020 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

naleznete zde .


V Kroměříži 3. 6. 2020

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. (výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.


V Kroměříži 29. 5. 2020

Vážení rodiče,

výsledky ZÁPISU budou zveřejněny na webových stránkách v sekci ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ nebo na vývěsce na vstupních dveřích I.budovy, nejdříve v polovině příštího týdne.V Kroměříži 22. 5. 2020

Dobrý den,

25. 5. 2020 zahajujeme provoz na naší MŠ. Pokud jste své dítě k tomuto provozu přihlásili, prostudujte a dodržujte "Opatření pro rodiče a děti", která jsou vypsaná níže, také budou vyvěšena na vstupních dveřích, v šatně, nástěnkách apod. Prosíme o jejich dodržování

pro nástup dítěte si připravte:

-Čestné prohlášení - vypsané a podepsané

-Závazné prohlášení - vypsané a podepsané

-tašku, ve které budete mít:

1 roušku pro dítě

oblečení do třídy a na zahradu, pyžamo, (přezůvky)

náhradní oblečení

Tašku s oblečením a rouškou budete denně odnášet domů - skříňka musí zůstat prázdná, bude se denně dezinfikovat. Platí zákaz nošení hraček z domova v době omezeného provozu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


V Kroměříži 18. 5. 2020

Znovuotevření Mateřské školy 

V pondělí 25. 5. 2020 bude obnoven provoz naší MŠ i odloučeného pracoviště Těšnovice.

Po dohodě se zřizovatelem a na základě metodického doporučení MŠMT "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020", byla stanovena v Mateřské škole, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvkové organizaci níže uvedená opatření.

Prosíme rodiče o nahlášení docházky dětí pouze u VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.  Včetně rodičů, kteří nám odevzdali dotazníky. Pokud dítě nebude nahlášeno nebude do MŠ přijato.

V případě přihlašování dětí využijte nejlépe portál  www.strava.cz. dále odhlášení/nahlášení stravy.

Provozní doba mateřské školy:     6:30 - 16:30 

OPATŘENÍ PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Opatření pro zákonné zástupce dětí:

1. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) bude prováděn ranní filtr (tzn. kontrola známek akutního onemocnění - viz.příloha níže). Ranní filtr provádí učitelka či provozní zaměstnanec.

2. Zákonní zástupci dodržují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením tzn. dodržují 2 metry odstupů od ostatních rodičů, neshromažďují se před vstupem do MŠ ani v areálu MŠ, používají k zakrytí úst a nosu roušky nebo jiný k tomu určený prostředek.

3. Do budov MŠ vstupujte jednotlivě, při příchodu použijte dezinfekci na ruce, která bude umístěna ve vestibulu každé budovy. 

4. Po dobu mimořádných opatření nemusí zákonní zástupci používat návleky na boty.

5. V šatně mohou být pouze 2 rodiče s dětmi.

6. Převlečené, přezuté dítě předáte přes vstup do umývárny provozní/učitelce.

7. Zákonní zástupci nevstupují do třídy ani umývárny, v prostorách MŠ se pohybují pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, převlečení, vyzvednutí dítěte).

8. V MŠ platí zákaz nošení vlastních hraček z domova.

9. Zákonní zástupci doloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a ZÁVAZNÉ PROHLÁŠENÍ !!! Prohlášení donesou při prvním příchodu po otevření do MŠ již vyplněné a podepsané !!!

Opatření týkající se dětí:

1. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ na základě mimořádného opatření vydaného MZDR, nemusí mít v prostorách školy roušku. Někteří pedagogičtí pracovníci budou i přesto používat ochranné pomůcky (rouška, brýle, štít, rukavice).

2. Před vstupem dítěte do třídy si v případě mladších dětí přebere dítě učitelka/provozní pracovník a v umývárně dohlédne na to, aby si řádně umylo ruce.

3. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled na osobní hygienu dětí během pobytu v MŠ.

4. Pokud to umožní počasí, budeme s dětmi trávit co nejvíce času na zahradě MŠ, proto nezapomeňte na dostatečné oblečení, i  převlečení.

5. Vložte dětem do skříňky jednu náhradní ČISTOU roušku, použité roušky dejte dětem do sáčku s nápisem použité.  

6. Při podezření na nákazu COVID-19 je nutné dítě umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Zároveň je nutné informovat neprodleně ředitelku školy, která bude následně telefonovat na hygienickou stanici. Ostatní děti je vhodné umístit do jiné místnosti nebo využít školní zahradu, aby se zamezilo kontaktu s nemocným dítětem. Děti budou mít, po dobu než bude znám zdravotní stav dítěte, nasazenou roušku. Pokud by příznaky nemoci vykazoval personál, který je v kontaktu s dětmi, následují stejná opatření jako u nemocného dítěte.


Děkujeme za vstřícnost a spolupráci. 

Sledujte i nadále naše webové stránky, informace se mohou v průběhu ještě měnit.


V Kroměříži 15. 4. 2020

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče,

informace k ZÁPISU  do naší mateřské školy naleznete zde nebo na webových stránkách v bodě ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ.

Těšíme se na naše nové předškoláčky!! 

Přejeme Vám hlavně pevné zdraví.

kolektiv MŠ Kollárova 

V Kroměříži 9. 4. 2020

Úplata za předškolní vzdělávání

"Školné" bude sníženo za měsíc březen a následující měsíce, po které bude mateřská škola uzavřena. Vyúčtování proběhne nejpozději do 31. 8. 2020. Další informace Vám sdělíme prostřednictvím webových stránek.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Pozdravujte od nás naše předškoláčky, malé i větší a přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví. 

V Kroměříži 23. 3. 2020

Na těchto odkazech (názvech tříd níže) najdete "ÚKOLNÍČEK PRO DĚTI", kam budou p. učitelky průběžně vkládat nabídku pracovních listů a aktivit pro Vaše děti - pro zlepšení nálady a krácení dlouhých chvílí. Všem přejeme hlavně zdraví! Rodičům děkujeme za spolupráci a moc se těšíme až se všichni sejdeme. Pozdravujte od nás naše PŘEDŠKOLÁČKY!

Sluníčka, Rybičky, Berušky, Koťátka, Kuřátka, Motýlci

Pokud byste potřebovali konzultaci, poradit ohledně dětí, napište nám na email  ms.kollarova@ms-kromeriz.cz.

Za kolektiv MŠ Kollárova Bc. Ludmila Bendová - ředitelka

Co si vzít do mateřské školy

Oblečení a přezůvky do třídy:

Oblečení do třídy by mělo být především pohodlné, aby si děti mohly nerušeně hrát. Budete tedy potřebovat běžnou sadu spodního prádla, ponožek či punčošek, triko a tepláky, případně šatičky a sukýnky pro holčičky. Ve třídě budou děti chodit v uzavřených bačkůrkách, nejlepší je pořídit je s ortopedickou úpravou.

Oblečení a obuv pro pobyt venku:

Na děti ve školce čekají téměř každodenní procházky, musí mít proto připravenou vhodnou obuv a převlečení. Je potřeba ho vybírat vzhledem k ročnímu období, tzn. svetr nebo mikina, šála, čepice, palčáky a oteplováky v zimě, sluneční brýle a kšiltovku v létě. Na procházce se děti často ušpiní, mějte to raději při balení svršků na paměti. 

Odpolední spánek:

Pravidelnou součástí denního režimu školky je odpolední spánek. Musíte tedy počítat s jedním pyžamem navíc, které bude zůstávat ve školce. Při výběru jednotlivých kusů oblečení pamatujte na to, že vaše dítě se bude muset často převlékat bez pomoci a i paním učitelkám ušetříte čas, když bude většina věcí bez knoflíků a složitého zapínání. Výměnu pyžámek si hlídají rodiče sami, většinou na konci týdne nebo podle potřeby. Moc Vás všechny prosíme, abyste na pyžámko dětem našili poutko.

Náhradní oblečení:

Pro případ jakékoliv nehody by v šatně mělo být připravené náhradní spodní prádlo a další základní kusy oblečení do třídy.

Aby nenastal zmatek:

Všechny, opravdu všechny věci musí být jednoznačně podepsané a označené. Děti si svoje věci často popletou, proto musí být vždy jasné, komu co patří. Do školky také nikdy nedovolte dětem brát cenné a drahé věci, jinak by o ně mohly snadno přijít. Což se týká i hraček. Můžete si vzít do školy oblíbeného plyšáčka na odpolední odpočinek.