O nás


Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace (dále MŠ, škola) je šestitřídní. Škola poskytuje předškolní vzdělávání na dvou samostatných pracovištích. Pětitřídní pracoviště se nachází na výše uvedené adrese a je sídlem ředitelství školy. Třídy jsou rozděleny do dvou jednopatrových budov s prostornou dobře vybavenou zahradou. Škola je strategicky umístěna v centru Kroměříže, nedaleko hlavní komunikace, zastávek MHD, náměstí, muzea, SPgŠ apod., ale i přesto daleko od ruchu ulice. Je dobře dostupná všem dětem, rodičům a přátelům školy. Škola poskytuje dětem celodenní stravování prostřednictvím vlastní školní jídelny, která dováží stravu do MŠ Těšnovice, soukromé MŠ Kašpárek, MŠ Zlobice, soukromé MŠ Sovičky.

Ve třídách s dětmi staršího předškolního věku se soustředíme na přípravu na vstup do základní školy. Tento vývojový mezník je jedním z nejdůležitějších v životě našich dětí, proto se snažíme být dětem nápomocny a co nejvíce je na tento přestup připravit. Součástí předškolních tříd jsou interaktivní tabule, kde se děti seznamují s moderními technologiemi a plní různé interaktivní úkoly - rozvíjí předmatematickou a předčtenářkou gramotnost, apod. Jedenkrát týdně se děti seznamují s angličtinou, která je součástí výchovně - vzdělávacího programu v dopoledních hodinách.    

Druhé odloučené pracoviště, které je jednotřídní, se nachází v nedaleké obci Těšnovice č.31 ve víceúčelové budově bývalé základní školy, obklopené rozlehlou zahradou.


Děti jsou rozděleny do tříd dle věku na mladší předškolní věk a starší předškolní věk. Každý věk má svá specifika a na to je třeba brát ohled. 

Ve třídách, kde jsou mladší předškolní děti se paní učitelky soustředí hlavně na adaptaci, sebeobsluhu a v neposlední řadě logopedii. Paní učitelky s dětmi procvičují tzv. skupinovou logopedii v rámci výchovně-vzdělávacího programu v dopoledních činnostech.