Kuřátka

V naší třídě jsou děti mladšího předškolního věku.

Paní učitelky Zdena Zamazalová a Zuzana Sedláčková.

tel.: 601 309 353