Naši zaměstnanci :)

třída I. Sluníčka

paní učitelka - Petra Procházková

paní učitelka - Jana Vybíralová

asistent pedagoga - Mgr. Milada Klezlová

třída II. RYBIČKY

 paní učitelka - Kateřina Netopilová

paní učitelka - Pavlína Pospíšilová

školní asistent - Ing. Ivana Stískalová

třída III. KUŘÁTKA

paní učitelka - Zuzana Sedláčková

paní učitelka - Zdeňka Valentová

třída IV. KOŤÁTKA (předškoláci)

paní učitelka - Božena Sigmundová

paní učitelka - Zuzana Kovářová 

asistent pedagoga - Bc. Ludmila Daňková

třída V. MOTÝLCI - Těšnovice

vedoucí paní učitelka - Ivana Nováková

paní učitelka - Klára Halašková

 třída VI. BERUŠKY (předškoláci)

paní ředitelka - Bc. Ludmila Bendová

zástupkyně ředitelky - Radka Rybková 

paní učitelka na překryv - Ing. Ivana Stískalová

asistent pedagoga - Petra Hánošová

Provozní zaměstnanci:

Edita Šišková

Božena Rybková

Jindřiška Blažková

Pan školník:

Štefan Hrbek 

Paní školnice - Těšnovice

Veronika Holíková 

Vedoucí školní jídelny:

Iveta Pekárková 

Paní kuchařky:

vedoucí kuchařka - Petra Kociánová

Kateřina Malošíková

Kateřina Bulková

Jarmila Jurmanová