Naši zaměstnanci :)

třída I. Sluníčka

paní učitelka - Miluše Vasilová

paní učitelka - Jana Vybíralová

třída II. RYBIČKY

 paní učitelka - Božena Sigmundová

paní učitelka - Pavlína Pospíšilová

třída III. KUŘÁTKA

paní učitelka - Zuzana Sedláčková

paní učitelka - Zdena Zamazalová

třída IV. KOŤÁTKA (předškoláci)

paní učitelka - Hana Vízdalová

paní učitelka - Zuzana Kovářová 

třída V. MOTÝLCI - Těšnovice

vedoucí paní učitelka - Ivana Nováková

paní učitelka - Klára Halašková

 třída VI. BERUŠKY (předškoláci)

paní ředitelka - Bc. Ludmila Bendová

zástupkyně ředitelky - Radka Rybková 

školní asistentka, paní učitelka - Petra Procházková

Provozní zaměstnanci:

Edita Šišková

Daniela Matejíková

Jindřiška Blažková

Pan školník:

Štefan Hrbek 

Paní školnice - Těšnovice

Veronika Holíková 

Vedoucí školní jídelny:

Iveta Pekárková 

Paní kuchařky:

vedoucí kuchařka - Petra Kociánová

Kateřina Malošíková

Kateřina Bulková

Jarmila Jurmanová