Naši zaměstnanci :)

třída I. Sluníčka

paní učitelka - Petra Procházková

zástupkyně ředitelky - Jana Vybíralová


třída II. RYBIČKY

 paní učitelka - Kateřina Netopilová

paní učitelka - Pavlína Pospíšilová


třída III. KUŘÁTKA

paní učitelka - Hana Kocourková

paní učitelka - Mgr. Bc. Zdeňka Gremlicová

paní asistentka - Mgr. Barbora Mendham


třída IV. KOŤÁTKA (předškoláci)

paní učitelka - Ing. Ivana Stískalová

paní učitelka - Zuzana Kovářová 


třída V. MOTÝLCI - Těšnovice

vedoucí paní učitelka - Ivana Nováková

paní učitelka - Klára Halašková


 třída VI. BERUŠKY (předškoláci)

paní ředitelka - Bc. Ludmila Bendová

paní učitelka - Petra Krejčí

školní asistent Marta Svobodová

asistent pedagoga - Jana Zajícová


Provozní zaměstnanci:

Edita Šišková

Božena Rybková

Jindřiška Blažková

Pan školník:

Štefan Hrbek 

Paní školnice - Těšnovice

Veronika Holíková 

Vedoucí školní jídelny:

Iveta Pekárková 

Paní kuchařky:

vedoucí kuchařka - Petra Kociánová

Kateřina Malošíková

Kateřina Bulková

Jarmila Jurmanová