Plán akcí

od 18.9.2019- do 13.5.2020 bude probíhat v naší třídě pedagogická praxe učební

26.9. 2019- muzikál- Králíci z klobouku

8.10. 2019- schůzka s rodiči- SRPŠ (účast všech rodičů)- ve třídě Berušek v 16.00 hod.

8.10. 2019 - třídní schůzka 15.30 hod.

10.10. 2019- návštěva v muzeu Kroměřížska- program ,,Ze života hmyzu, o včelkách

5.11. 2019-proběhne logopedická depistáž v 8.00 hod.

5.11 2019- divadelní představení ,,Ukliďme les" vstupné 40,- Kč

5.11. 2019- podzimní dílnička- podzimní dekorace -15.30 hod

28.11. 2019- návštěva v muzeu Kroměřížska- Vánoce( výroba perníčků +zdobení vánoční baňky..) vstupné 35,-Kč

10.12.2019- rozsvěcení vánočního stromečku v MŠ- 16.00 hod.

18.12.2019- vánoční besídka + tvoření 15.30 hod.