Základní informace

Po hanácké sobě dupnem......Do naší třídy dochází děti od 4-7 let.
Naše předškolní třída se prezentuje folklorním kroužkem-Malý Hanáček,který se účastní akcích pořádaných
MŠ a hlavně městem Kroměříž.Je to např. vánoční koledování,vynášení zimy,Tři králové,vítání jara.
Účastníme se folklorních přehlídek a dožínek pořádaných městem Kroměříž. Vedeme děti také úctě ke stáří
a tak navštěvujeme seniory v období Vánoc,dni matek apod....Zaměřujeme se hlavně na přípravu dětí na nástup do ZŠ.Probíhá u nás také kroužek Anglického jazyka. Zábavnou formou se děti učí základní pojmy 
z Aj.