V Kroměříži 1. 6. 2021

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

  • Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Registrační číslo:

2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 77, 81, 82, 83

  • Seznam nepřijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Registrační číslo:

1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79

  • Seznam dětí přijatých do MŠ Těšnovice pro školní rok 2021/2022

Registrační číslo:

27, 30, 31, 35, 38, 39, 80

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi prostřednictvím emailu.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zákonným zástupcům přijatých dětí bude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě vydáno na společné schůzce rodičů nově přijatých dětí v úterý dne 22. června 2021 v 15 hodin ve třídě BERUŠKY.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno poštou do vlastních rukou.Lékařské potvrzení:


Těšíme se na spolupráci.

                                      Přejeme všem hlavně hodně zdraví,

                                                                                         Kolektiv MŠ Kollárova


 

Žádost o přijetí v průběhu roku ke stažení.

K těmto Žádostem se již nevztahují Kritéria, záleží však, jestli je v MŠ volné místo, proto první kontaktujte ředitelku MŠ. Kontakt zde.

Nedílnou součásti žádosti je Potvrzení lékaře (viz.níže)


Žádost o přijetí  v průběhu roku do MŠ Kollárova 3945:

Žádost o přijetí v průběhu roku odloučené pracoviště Těšnovice 31:

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI - POTVRZENÍ LÉKAŘE


V případě dotazů nás kontaktujte na emailu: ms.kollarova@ms-kromeriz.cz nebo níže na odkazu: