V Kroměříži 22. 4. 2021 - aktualizováno

ZÁPIS do mateřské školy

Vážení rodiče,

v letošním roce bude zápis do MŠ probíhat v termínu od 3. května 2021 do 16. května 2021.

Pokyny k zápisu - čtěte až do konce!!!

· Stáhněte si níže z našich webových stránek Žádost o přijetí a vyplňte

· Potvrzení a vyjádření lékaře

· Doložte kopii rodného listu dítěte

Pro ty z vás, kteří si nemůžete Žádost o přijetí vytisknout, jsme přichystali možnost osobního vyzvednutí u vstupních dveří (vezmete si jeden výtisk s Žádostí pro vybranou MŠ - Kollárova/Těšnovice a Potvrzení lékaře). Výtisky budou k dispozici již od pátku 28. 4. 2021.

Vyplněnou Žádost o přijetí, Lékařské potvrzení a kopii rodného listu dítěte, (vše řádně podepsané), můžete odevzdat v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2021 ve všední dny prostřednictvím:

  • datové schránky školy:  jzsktid
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na ms.kollarova@ms-kromeriz.cz
  • poštou (rozhodující bude datum odeslání)
  • osobním podáním do poštovní schránky MŠ Kollárova 3945 u vchodu. Schránka bude označena cedulkou - ZÁPIS DO MŠ 2021/2022 (3. - 16. května 2021)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, proto Vám zašleme na uvedený e-mail z přihlášky registrační číslo, proto prosím vyplňte email čitelně (v kolonce společný zmocněnec)! Pro Vás je to zpětná vazba, že vše bylo řádně doručeno. Z webových stránek školy se pak dozvíte, zda bylo dítě do MŠ přijato.

Obvody pro Mateřskou školu, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace:

Kollárova, Milíčovo náměstí, Malý Val, Kovářská, Jánská, Masarykovo náměstí, Velké náměstí, náměstí Míru, Ulička, Křížkovského, Volného, Sněmovní náměstí, Stojanovo náměstí, Šafaříkova, Riegrovo náměstí, Resslova, Třebízského, Na Kopečku, Prusinovského, Lázeňská, Chobot, Na Sladovnách, Farní, Pilařova, Husovo náměstí, Svatopluka Čecha, Kpt. Jaroše, 1. máje, Těšnovice.


Dokumenty ke stažení:

MŠ Kollárova 3945:

odloučené pracoviště Těšnovice:

Lékařské potvrzení:


Těšíme se na spolupráci.

                                      Přejeme všem hlavně hodně zdraví,

                                                                                         Kolektiv MŠ Kollárova


 

Žádost o přijetí v průběhu roku ke stažení.

K těmto Žádostem se již nevztahují Kritéria, záleží však, jestli je v MŠ volné místo, proto první kontaktujte ředitelku MŠ. Kontakt zde.

Nedílnou součásti žádosti je Potvrzení lékaře (viz.níže)


Žádost o přijetí  v průběhu roku do MŠ Kollárova 3945:

Žádost o přijetí v průběhu roku odloučené pracoviště Těšnovice 31:

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI - POTVRZENÍ LÉKAŘE


V případě dotazů nás kontaktujte na emailu: ms.kollarova@ms-kromeriz.cz nebo níže na odkazu: