Jak se přihlásit do MŠ


Oznámení výsledku zápisu dětí do mateřské školy

Seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 dle kritérií:

Registrační čísla MŠ Kollárova:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53

Registrační čísla MŠ Těšnovice:

10, 19, 20, 25, 27, 34, 35, 39, 50

Seznam nepřijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 dle kritérií:

Registrační číslo:

15, 22, 29, 36, 41


V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zákonným zástupcům přijatých dětí bude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě vydáno na společné schůzce rodičů nově přijatých dětí dne 25. června 2019 v 15 hod. ve třídě Berušky (v první budově při vstupu do areálu).

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno poštou do vlastních rukou.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zápis - informace

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 3-6 let. Termín zápisu je zveřejněn v našich aktualitách.

Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Žádost o přijetí - Odloučené pracoviště Těšnovice

Žádost o přijetí - MŠ Kollárova 3945, Kroměříž