Bubliny

 Vítá Vás předškolní třída, kde se děti připravují na vstup do základní školy. V této třídě učí paní ředitelka Bc. Ludmila Bendová paní učitelky Petra Hánošová paní učitelka na překryv Marta Svobodová, asistent pedagoga Jana Zajícová, provozní teta Boženka Rybková.

Telefonní kontakt přímo do naší třídy:  601 309 355