Plán akcí 

Akce na příslušný měsíc jsou rodičům zasílány na emalové adresy a vyvěšeny na nástěnce v šatně.