Základní informace


Naše třída Kuřátek je umístěna v zadní budově v přízemí.

Třídu navštěvují děti mladší věkové skupiny od 2,5 do 4 let.

Program třídy je zaměřen především na adaptační proces. 
Děti se seznamují s fungováním ve větší skupině stejně starých dětí. Učí se přátelství, ohleduplnosti, kooperaci, toleranci, kompromisům. Klademe velký důraz na mezilidské vztahy. 
Postupně děti vedeme k větší samostatnosti, sebeobsluze, péči o svoji osobu, ohleduplnost a lásce k lidem.
Snažíme se o navození příjemné, přátelské a respektující atmosféry. 

Email třídy: kollarka12345@seznam.cz

Fotografie najdete zde: https://kuratka3.rajce.idnes.cz/ (aktuálně rajče nedovoluje skrytá alba, proto adresy přímo na alba najdete vždy na nástěnce v šatně)