Základní informace

Vložte svůj text...

Třída Kuřátek je umístěna v zadní budově,v přízemí.

Třídu navštěvují děti mladší věkové skupiny od 2-4 let.

Program třídy je zaměřen na adaptační proces,seznámení se soužitím ve větší skupině stejně starých dětí.Postupně děti vedeme k větší samostatnosti,sebeobsluze,péči o svoji osobu,ohleduplnost a lásku k lidem.

Email třídy-kollarka  12345@seznam.cz.Zde můžete děti omlouvat a napsat,co vám leží na srdci.