Základní informace

Vložte svůj text...

Třída Kuřátek je umístěna v zadní budově v přízemí.

Třídu navštěvují děti mladší věkové skupiny od 2-4 let.

Program třídy je zaměřen na adaptační proces, seznámení se soužitím ve větší skupině stejně starých dětí. Postupně děti vedeme k větší samostatnosti, sebeobsluze, péči o svoji osobu, ohleduplnost a lásku k lidem.

Email třídy-kollarka  12345@seznam.cz.Zde můžete děti omlouvat a napsat, co vám leží na srdci.