Základní informace


Třída Sluníček je třídou dětí  od 3 do 5 let. S dětmi v každodenních činnostech využíváme námi vypracované týdenní plány, které čerpají ze ŠVP a tématicky na sebe navazují. O všech činnostech a výchovně vzdělávacím programu jsou rodiče pravidelně  informováni. Podporujeme rozvoj kamarádských vztahů mezi dětmi, navazování dětských přátelství, vzájemnou pomoc mezi mladšími a staršími kamarády. Snažíme se, aby děti ze Sluníček odcházely domů šťastné, plné nových dojmů a rádi se k nám opět vracely.