O nás 

Provoz na odloučeném pracovišti TĚŠNOVICE je  6:00 - 16:00 

Děti se schází v čase mezi 6:00 - 8:30 (u dětí povinného předškolního vzdělávání nejlépe do 8:00)     

Děti si můžete vyzvedávat z MŠ:
- po obědě mezi 12:00 - 12:15
- po odpoledním odpočinku mezi 14:30 - 16:00


MŠ Těšnovice je jednotřídní a nachází se blízko Kroměříže v budově bývalé ZŠ.  Prostory a zahrada MŠ jsou nově zrekonstruované a vybavené novým nábytkem tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám dětí ve věku 2 -7 let.

Naše MŠ se může pochlubit klidným a rodinným prostředím, které umožňuje zejména malým  dětem pozvolnou a citlivou adaptaci na prostředí MŠ.

Výuka dětí probíhá podle RVP, který je rozpracován do ŠVP a následně do TVP podle zájmů a potřeb dětí. V rámci výchovně - vzdělávacího programu procvičují paní učitelky s dětmi každý den  v dopoledních činnostech tzv. skupinovou logopedii a seznamují děti s angličtinou.

Děti předškolního věku jsou v ranních hodinách individuálně připravovány na úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ a mají umožněno zúčastnit se plaveckého výcviku a výletu za sněhem, který je spojen s lyžováním.