Aktuality

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí jídelny. 

VYSTAVENÉ  SLOŽENKY  NA  STRAVNÉ  I  NA  ŠKOLNÉ  MUSÍ  BÝT  VČASNĚ UHRAZENY. Děkujeme za pochopení   

Z DŮVODU STÁLE SE NAVYŠUJÍCÍCH CEN POTRAVIN A ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO LIMITU NA NÁKUP POTRAVIN, KTERÝ NABYL PLATNOSTI 1.9. 2021, JSME NUCENI PŘISTOUPIT KE ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1. 11. 2021 NEJMÉNĚ O 3,- KORUNY. PODROBNÝ ROZPIS CEN BUDE ZASLÁN DO JEDNOTLIVÝCH ŠKOLEK. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.