Aktuality


Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí jídelny paní Ivety Pekárkové. 

VYSTAVENÉ  SLOŽENKY  NA  STRAVNÉ  I  NA  ŠKOLNÉ  MUSÍ  BÝT  OKAMŽITĚ

                    UHRAZENY  !!!!!!!