Sluníčka

Do této třídy chodí děti mladšího předškolního věku.

Učí zde paní zástupkyně ředitelky Miluše Vasilová a paní učitelka Jana Vybíralová 

tel.: 601 309 351