Sluníčka

Do této třídy chodí děti mladšího předškolního věku.

Učí zde paní zástupkyně ředitelky Miluše Vasilová a paní učitelka Jana Vybíralová 

tel.: 601 309 351

Letošní školní rok zahajujeme ve tř. Sluníček s novým kamarádem ZVÍDÁLKEM. Přivítali jsme 11 nových dětí, které se postupně seznamují s ostatními kamarády. Během celého dne jsou děti v kontaktu se Zvídálkem,  ,který je pro  nás pěkným motivačním prvkem.

Postupně Vás budeme informovat o důležitých akcích, které nás budou čekat a kterých se budeme účastnit.