Sluníčka

Do této třídy chodí děti mladšího předškolního věku.

Učí zde paní učitelky Jana Vybíralová a Nikola Talašová. Ve třídě pracuje také paní asistentka Petra Hánošová.

tel.: 601 309 351

Letošní školní rok zahajujeme ve tř. Sluníček s novým kamarádem ZVÍDÁLKEM. Přivítali jsme 11 nových dětí, které se postupně seznamují s ostatními kamarády. Během celého dne jsou děti v kontaktu se Zvídálkem,  ,který je pro  nás pěkným motivačním prvkem.

Postupně Vás budeme informovat o důležitých akcích, které nás budou čekat a kterých se budeme účastnit.

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s nabídkou tvořivých aktivit pro Vaše děti. Náměty hledejte na www.Pinterest.cz


Doufáme, že zde najdete hodně nápadů a zajímavostí pro děti i Vás dospělých. Věříme, že tato situace, která nastala,nebude trvat dlouho a brzy se v naší sluníčkové třídě společně setkáme. Budeme se na Vás těšit. 


Vaše  p. učitelky.

Jak se naše Sluníčka těšíla do naší školičky. --Týdeník Kroměřížska

Posíláme   všem  našem  Sluníčkům  společnou fotografii,  na které je  pouze malá část našich dětí.   To aby jste měli  všichni alespoň  malou  vzpomínku  na svoje kamarády, kteří s vámi chodili  letos do třídy Sluníček.  Je nám líto, že  nejsou na fotce všechna sluníčka  .

Přejeme Vám i rodičům  krásné prožití  prázdnin plné sluníčka  a radosti se svými nejbližšími. Některé z vás čekají po prázdninách Berušky a  na ty , co zůstanou ve Sluníčkách  se budou  těšit  Vaše paní učitelky  Miluška  a Jana

Vítáme  rodiče i děti v novém školním roce 2020/21 ve třídě Sluníček.

Plno krásných zážitků , nových kamarádů  a veselou cestu kolem světa se ZVÍDÁLKEM Vám přejí  p. učitelky Jana Vybíralová a Miluše Vasilová . K přání se připojuje i p. asistentka pedagoga Petra Hánošová.

První fotografie dětí najdete na webu Rajče , odkaz je na nástěnce v šatně Sluníček.Heslo Vám sdělí p. učitelky.

2021

Milí rodiče,

ke konci roku 2020 odešla do starobního důchodu paní učitelka Miluše Vasilová, na její místo nastoupila nová paní učitelka Nikola Talašová. 

Přejeme Vám hodně radosti z Vašich dětí a zároveň pevné zdraví v této těžké době.

4.2.2021


Dne 16.2.2021 se bude konat v naší třídě v dopoledních hodinách dětský karneval. 

Prosíme, připravte dětem masky.

Děkujeme