INFORMACE PRO RODIČE  

               

PROSINEC 2023 - děti, které jsou přihlášené k docházce od 1. 12. do 22.12. 2023  ( MŠ Kollárova, MŠ Těšnovice, MŠ Kašpárek, MŠ Zlobice, MŠ Střížovice, DS Ptáče, DS Vrabčák, DS Sovičky) jsou automaticky přihlášeny ke stravě. Jakékoliv změny si můžete sami upravovat na www.strava.cz. Přihlašovací údaje zjistíte ve školní jídelně.

Odhlášky stravy od 01.09.2023 pouze den předem do 14.00 hod!!!

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENÁ !!!

Strava na LEDEN 2023 bude inkasována 14. 12. 2023. Pokud se Vám z jakéhokoliv důvodu nestrhne, uhraďte ji jednorázovou platbou ( opakovaně inkasovat nelze ). Nezapomeňte zadat variabilní symbol.


ŠKOLNÉ - OD 1.9. 2023 SE ZVYŠUJE NA 450,- KČ MĚSÍČNĚ. UPRAVTE TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO !!!


PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU ŠKOLNÉ NEPLATÍ !!!!!   ZRUŠTE TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ !!!!!                                                     


Veškeré informace k úplatě za předškolní vzdělávání nebo stravné řešte POUZE s vedoucí jídelny.
STRAVA:

Odhlášení stravy je nutné oznámit ve školní jídelně den předem: E-mailem  ( sj.kollarova@ms-kromeriz.cz ) nebo na  www.strava.cz ( zažízení je číslo jídelny-3259, uživatelské jméno je příjmení.jméno dítěte, psáno vše malým písmenem bez háčků a čárek, heslo je variabilní symbol, pod kterým platíte dítěti stravu !!! Heslo můžete následně změnit. )

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENA !!!!!   (sešity ve třídách jsou pouze informativní pro pedagogické pracovníky).

Platby stravného a školného - platí se samostatně a každé má svůj variabilní symbol ( stravné=číslo strávníka, školné=rodné číslo dítěte) si hlídají zákonní zástupci sami. 

 Úřední hodiny pro dotazy:  PO - PÁ 10,00 - 13.30 hodin


OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ 

( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy