INFORMACE PRO RODIČE  


Stravu odhlašujte výhradně ve školní jídelně nejpozději do 6.30 hod. téhož dne.

Odpolední svačinku můžete odhlásit týž den do 8.30 hod. telefonicky.

- www.strava.cz  ( přihlašovací údaje platí původní )

- 573/342 691 ( nepřetržitě - záznamník )

- E-mail: sj.kollarova@ms-kromeriz.cz

Děkujeme za spolupráci a za pochopení   S veškerými finančními dotazy (školné, strava, potvrzení k dani, apod.) se obracejte POUZE na vedoucí jídelny.


Děkujeme za pochopeníHLÍDEJTE SI PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO !!!!

Stravné i školné musí být zaplaceno ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU na následující měsíc.

Školné do 10. dne v měsíci, Stravné do 20. dne v měsíci.       


STRAVA: Po dobu nouzového stavu jsou všichni strávníci ( kromě Krizové školky ) automaticky odhlášeni !!!  Upravovat si můžete sami jednotlivé dny na www.strava.cz.  V případě nejasností, dotazů na přihlašovací údaje nebo problému s odhlášením stravy volejte školní jídelnu: 573/342 691.


ŠKOLNÉ:

Školné je od září 2020 zvýšeno na 405,- Kč. Prosíme rodiče, kteří ještě neupravili trvalý příkaz k úhradě, aby tak učinili v co nejkratším  termínu. Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Odhlášení stravy je nutné oznámit ve školní jídelně: buď telefonicky ( 573/342 691 ), e-mailem ( sj.kollarova@ms-kromeriz.cz ) nebo na  www.strava.cz ( zažízení je číslo jídelny-3259, uživatelské jméno je příjmení.jméno dítěte, psáno vše malým písmenem bez háčků a čárek, heslo je variabilní symbol, pod kterým platíte dítěti stravu !!! Heslo můžete následně změnit. )

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENA !!!!!   (sešity ve třídách jsou pouze informativní pro pedagogické pracovníky).

Platby stravného a školného, platí se samostatně a každé má svůj variabilní symbol ( stravné=číslo strávníka, školné=rodné číslo dítěte) si hlídají zákonní zástupci sami. 

 Úřední hodiny pro dotazy:  pondělí  8-11, 13-14 hod. a středa 8-11 hod.


OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ 

( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy