Jídelna

INFORMACE PRO RODIČE  !!!!!!!

STRAVNÉ I ŠKOLNÉ MUSÍ BÝT ZAPLACENO ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU

NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC !!!!!

 

OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ ( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ) SE VYDÁVAJÍ OD 10.30 DO 11.00 HOD. VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ !!!!!!!


 
PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ  SE  VYPLŇUJE  NA  KAŽDÝ  ŠKOLNÍ  ROK !!!!!  ODEVZDEJTE  JI  V  PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDĚ  !!!!!


Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy