INFORMACE PRO RODIČE  

HLÍDEJTE SI PLACENÍ STRAVY !!!!!  STRAVA NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC MUSÍ BÝT UHRAZENA NEJPOZDĚJI DO 25TÉHO V MĚSÍCI PŘEDEŠLÉM !!!!!!!

ČERVEN 2022 - děti přihlášené k docházce do MŠ Kollárova od        1. června jsou automaticky přihlášeny ke stravě. Jakékoliv změny si můžete sami upravovat na www.strava.cz. V případě problému s přihlášením volejte do školní jídelny - 573/342 691. Odhlášky stravy denně do 6,30 hod, odpolední svačinky do 8.30 hod. telefonicky      ( platí  i pro odvoz stravy - MŠ Kašpárek, MŠ Těšnovice, MŠ Zlobice, DS Sovičky ).   

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENÁ !!!

Strava na červenec 2022 bude inkasována 14. 6. 2022.


ŠKOLNÉ - PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU ŠKOLNÉ NEPLATÍ !!!!!           ZRUŠTE TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ !!!!!                                                     


Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 zůstává stejná a činí 405 Kč za měsíc. Více informací a rozpis částky naleznete na hlavní nástěnce 1.budovy.


Veškeré informace k úplatě za předškolní vzdělávání nebo stravné řešte POUZE s vedoucí jídelny.Stravu odhlašujte výhradně ve školní jídelně nejpozději do 6.30 hod. téhož dne.

Odpolední svačinku můžete odhlásit týž den do 8.30 hod. telefonicky.

- www.strava.cz 

- 573/342 691 ( nepřetržitě - záznamník )

- E-mail: sj.kollarova@ms-kromeriz.cz

Děkujeme za spolupráci a za pochopení   S veškerými finančními dotazy (školné, strava, potvrzení k dani, apod.) se obracejte POUZE na vedoucí jídelny.


Děkujeme za pochopeníHLÍDEJTE SI PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO !!!!

Stravné i školné musí být zaplaceno ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU na následující měsíc.

Školné do 10. dne v měsíci, Stravné do 25. dne v měsíci.       
STRAVA:

Odhlášení stravy je nutné oznámit ve školní jídelně: buď telefonicky ( 573/342 691 ), e-mailem ( sj.kollarova@ms-kromeriz.cz ) nebo na  www.strava.cz ( zažízení je číslo jídelny-3259, uživatelské jméno je příjmení.jméno dítěte, psáno vše malým písmenem bez háčků a čárek, heslo je variabilní symbol, pod kterým platíte dítěti stravu !!! Heslo můžete následně změnit. )

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENA !!!!!   (sešity ve třídách jsou pouze informativní pro pedagogické pracovníky).

Platby stravného a školného, platí se samostatně a každé má svůj variabilní symbol ( stravné=číslo strávníka, školné=rodné číslo dítěte) si hlídají zákonní zástupci sami. 

 Úřední hodiny pro dotazy:  pondělí  8-11, 13-14 hod. a středa 8-11 hod.


OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ 

( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy