INFORMACE PRO RODIČE  

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na prázdninový provoz se krátí:

  • za měsíc červenec na 101 Kč
  • za měsíc srpen na 221 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 zůstává stejná a činí 405 Kč za měsíc. Více informací a rozpis částky naleznete na hlavní nástěnce 1.budovy.


Vážení rodiče,

úplatu za školné budeme převádět na stravné. 
Přeplatky rodičům dětí, které nastupují do ZŠ, budeme vracet přeposláním na účet.

Veškeré informace k úplatě za předškolní vzdělávání nebo stravné řešte POUZE s vedoucí jídelny.

Děkujeme a přejeme hlavně pevné zdraví a hodně optimismu (o: Stravu odhlašujte výhradně ve školní jídelně nejpozději do 6.30 hod. téhož dne.

Odpolední svačinku můžete odhlásit týž den do 8.30 hod. telefonicky.

- www.strava.cz 

- 573/342 691 ( nepřetržitě - záznamník )

- E-mail: sj.kollarova@ms-kromeriz.cz

Děkujeme za spolupráci a za pochopení   S veškerými finančními dotazy (školné, strava, potvrzení k dani, apod.) se obracejte POUZE na vedoucí jídelny.


Děkujeme za pochopeníHLÍDEJTE SI PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO !!!!

Stravné i školné musí být zaplaceno ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU na následující měsíc.

Školné do 10. dne v měsíci, Stravné do 20. dne v měsíci.       ŠKOLNÉ:

Školné je od září 2020 zvýšeno na 405,- Kč. Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

STRAVA:

Odhlášení stravy je nutné oznámit ve školní jídelně: buď telefonicky ( 573/342 691 ), e-mailem ( sj.kollarova@ms-kromeriz.cz ) nebo na  www.strava.cz ( zažízení je číslo jídelny-3259, uživatelské jméno je příjmení.jméno dítěte, psáno vše malým písmenem bez háčků a čárek, heslo je variabilní symbol, pod kterým platíte dítěti stravu !!! Heslo můžete následně změnit. )

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENA !!!!!   (sešity ve třídách jsou pouze informativní pro pedagogické pracovníky).

Platby stravného a školného, platí se samostatně a každé má svůj variabilní symbol ( stravné=číslo strávníka, školné=rodné číslo dítěte) si hlídají zákonní zástupci sami. 

 Úřední hodiny pro dotazy:  pondělí  8-11, 13-14 hod. a středa 8-11 hod.


OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ 

( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy