OD 1. 3. 2021 DO 21. 3. 2021 ( PO DOBU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY )

 MAJÍ VŠICHNI STRÁVNÍCI AUTOMATICKY ODHLÁŠENOU STRAVU !!!!!!!

PŘEPLATEK STRAVY BUDE ODEČTEN V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI !!!!!!!

INFORMACE PRO RODIČE  


HLÍDEJTE SI PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO !!!!

Stravné i školné musí být zaplaceno ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU na následující měsíc.

Školné do 10tého

Stravné do 20tého

       

 

STRAVA: Na každý měsíc jsou všichni strávníci automaticky přihlášeni. Upravovat si můžete sami jednotlivé dny na www.strava.cz.  V případě nejasností, dotazů na přihlašovací údaje nebo probému s odhlášením stravy volejte školní jídelnu: 573/342 691.ŠKOLNÉ:

Školné je od září 2020 zvýšeno na 405,- Kč. Prosíme rodiče, kteří ještě neupravili trvalý příkaz k úhradě, aby tak učinili v co nejkratším  termínu. Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.


Odhlášení stravy je nutné oznámit ve školní jídelně: buď telefonicky ( 573/342 691 ), e-mailem ( sj.kollarova@ms-kromeriz.cz ) nebo na  www.strava.cz ( zažízení je číslo jídelny-3259, uživatelské jméno je příjmení.jméno dítěte, psáno vše malým písmenem bez háčků a čárek, heslo je variabilní symbol, pod kterým platíte dítěti stravu !!! Heslo můžete následně změnit. )

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENA !!!!!   (sešity ve třídách jsou pouze informativní pro pedagogické pracovníky).

Platby stravného a školného, platí se samostatně a každé má svůj variabilní symbol ( stravné=číslo strávníka, školné=rodné číslo dítěte) si hlídají zákonní zástupci sami.  Úřední hodiny pro dotazy:  pondělí  8-11, 13-14 hod. a středa 8-11 hod.

 

OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ 

( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy