INFORMACE PRO RODIČE  

OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ ( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE                VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase                  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravné i školné musí být zaplaceno ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU již na následují měsíc. 

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy