INFORMACE PRO RODIČE  

V Kroměříži 4. 5. 2023

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PRAVIDLECH ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Vážení a milí rodiče, prarodiče a přátelé školy,

od 1. 9. 2023 se ruší pevná linka 573/342 691 a tím pádem i záznamník.

Možnost odhlašování stravy bude hlavně přes portál www.strava.cz nebo přes email sj.kollarova@ms-kromeriz.cz. 

Taktéž se mění doba možnosti odhlašování stravy z důvodu provařování pozdních odhlášek.

Od 1. 9. 2023 bude možné si stravu odhlásit POUZE den předem do 14:00 hodin.

V případě náhlé nemoci, bude možné si stravu v den nemoci vyzvednout do jídlonosiče v čase od 10:30 do 11:00 - později již možnost NEBUDE!

V rámci otázek k platbám, odečtu daně, organizaci a režimu jídelny, Vám bude vedoucí jídelny k dispozici v čase: 

PO - PÁ od 11:00 - 14:00 hodin 

na telefonní čísle 732 509 639 - !!!toto telefonní číslo není k odhlášení stravy!!!!

Všem děkujeme za pochopení a vstřícnost

HLÍDEJTE SI PLACENÍ STRAVY !!!!!  STRAVA NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC MUSÍ BÝT UHRAZENA NEJPOZDĚJI DO 25TÉHO V MĚSÍCI PŘEDEŠLÉM !!!!!!!


KVĚTEN  2023 - děti přihlášené k docházce do MŠ Kollárova, MŠ Těšnovice, MŠ Kašpárek, MŠ Zlobice a DS Ptáče, DS Vrabčák, DS Sovičky jsou automaticky přihlášeny ke stravě. Jakékoliv změny si můžete sami upravovat na www.strava.cz. Přihlašovací údaje zjistíte ve školní jídelně ( 573/342 691 ). Odhlášky stravy denně do 6,30 hod, odpolední svačinky do 8.30 hod. telefonicky.

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENÁ !!!

Strava na ČERVEN 2023 bude inkasována 15. 5. 2023.


ŠKOLNÉ - PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU ŠKOLNÉ NEPLATÍ !!!!!           ZRUŠTE TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ !!!!!                                                     


Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 zůstává stejná a činí 405 Kč za měsíc. Více informací a rozpis částky naleznete na hlavní nástěnce 1.budovy.


Veškeré informace k úplatě za předškolní vzdělávání nebo stravné řešte POUZE s vedoucí jídelny.Stravu odhlašujte výhradně ve školní jídelně nejpozději do 6.30 hod. téhož dne.

Odpolední svačinku můžete odhlásit týž den do 8.30 hod. telefonicky.

- www.strava.cz 

- 573/342 691 ( nepřetržitě - záznamník )

- E-mail: sj.kollarova@ms-kromeriz.cz

Děkujeme za spolupráci a za pochopení   S veškerými finančními dotazy (školné, strava, potvrzení k dani, apod.) se obracejte POUZE na vedoucí jídelny.


Děkujeme za pochopeníHLÍDEJTE SI PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO !!!!

Stravné i školné musí být zaplaceno ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU na následující měsíc.

Školné do 10. dne v měsíci, Stravné do 25. dne v měsíci.       
STRAVA:

Odhlášení stravy je nutné oznámit ve školní jídelně: buď telefonicky ( 573/342 691 ), e-mailem ( sj.kollarova@ms-kromeriz.cz ) nebo na  www.strava.cz ( zažízení je číslo jídelny-3259, uživatelské jméno je příjmení.jméno dítěte, psáno vše malým písmenem bez háčků a čárek, heslo je variabilní symbol, pod kterým platíte dítěti stravu !!! Heslo můžete následně změnit. )

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENA !!!!!   (sešity ve třídách jsou pouze informativní pro pedagogické pracovníky).

Platby stravného a školného, platí se samostatně a každé má svůj variabilní symbol ( stravné=číslo strávníka, školné=rodné číslo dítěte) si hlídají zákonní zástupci sami. 

 Úřední hodiny pro dotazy:  pondělí  8-11, 13-14 hod. a středa 8-11 hod.


OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ 

( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy