INFORMACE PRO RODIČE  

INFORMACE  NA  ZÁŘÍ 2020

Děti, které jsou přihlášeny k docházce do MŠ Kollárova na září 2020 ( to je od 1. 9. do 30.9. 2020 ) jsou automaticky přihlášeny ke stravě. Odhlášení stravy je nutné nahlásit ve školní jídelně: buď telefonicky ( 573/342 691 ), e-mailem ( sj.kollarova@ms-kromeriz.cz ) nebo na  www.strava.cz ( zažízení je číslo jídelny-3259, uživatelské jméno je příjmení.jméno dítěte, psáno vše malým písmenem bez háčků a čárek, heslo je variabilní symbol, pod kterým platíte dítěti stravu !!! Heslo můžete následně změnit. )

STRAVA, KTERÁ NENÍ ODHLÁŠENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE STÁLE PŘIHLÁŠENA !!!!!   (sešity ve třídách jsou pouze informativní pro pedagogické pracovníky).

Platby stravného a školného, platí se samostatně a každé má svůj variabilní symbol ( stravné=číslo strávníka, školné=rodné číslo dítěte) si hlídají zákonní zástupci sami.  Úřední hodiny pro dotazy:  pondělí  8-11, 13-14 hod. a středa 8-11 hod.

  Děkuji za pochopení a za spolupráci a přeji krásný nový školní rok.

                    Pekárková Iveta, vedoucí školní jídelny

OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ 

( POKUD NESTIHNETE DÍTĚ ODHLÁSIT ráno v den zjištěné nemoci ) SE VYDÁVAJÍ ve školní jídelně v čase  OD 10.30 DO 11.00 HOD. Později bohužel oběd nebude možné vyzvednout.  

Stravné i školné musí být zaplaceno ZÁLOHOVĚ DOPŘEDU již na následující měsíc. 

Stravu odhlašujte POUZE u vedoucí školní jídelny. 

Varianty odhlašování stravy jsou v bodu - Odhlášení stravy