Plán akcí


V naší třídě bude probíhat souvislá praxe studentek Spgš Kroměříž- 3. ročníku, začátek  září 2021 a konec květen 2022

9.9.2021- třídní schůzky v 16.00 hod.

23.9.2021 - výlet do muzea Rymice 

30.9.2021- začátek cvičení Dráček- každý lichý čtvrtek, další informace jsou na nástěnce v šatně třídy

4.10.2021- Drakiáda- dopolední program ze studentkami na Pionýrské louce

5.10.2021- preventivní program Policie ČR

11.10.2021- Zamykání zahrady, uspávání broučků- dopolední program

20.10.2021- Dýňování v Koťatech- podzimní tvoření rodičů s dětmi, začátek 15.15.- informace na nástěnce v šatně třídy

15.11.2021- návštěva knihovny Kroměřížska

18.11.2021- Airtrack cvičení  na Spgš Kroměříž