Zajímavé odkazy pro rodiče:

Děti se naučí tomu, v čem žijí

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.

Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat.

Jestliže děti žijí obklopeny strachem, naučí se být bázlivé.

Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe.

Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, naučí se být stydlivé.

Jestliže děti žijí obklopeny žárlivostí, naučí se, co je to závist.

Jestliže děti žijí obklopeny zahanbováním, naučí se cítit se vinny.

Jestliže děti žijí obklopeny tolerancí, naučí se být trpělivé.

Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.

Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat.

Jestliže děti žijí obklopeny přijetím, naučí se mít rády samy sebe.

Jestliže děti žijí obklopeny uznáním, naučí se mít cíl.

Jestliže děti žijí obklopeny sdílením, naučí se být štědré.

Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je to pravda a spravedlnost.

Jestliže děti žijí vítány, naučí se nacházet ve světě lásku.

Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním.

Jestliže děti žijí obklopeny přátelstvím, naučí se, že na světě je pěkně.

Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli.

V čem žijí vaše děti?

(Jack Canfield, Mark Victor Hansen: Slepičí polévka pro duši)

Kdybych měla své dítě vychovat znovu...

Kdybych měla své dítě vychovat znovu,

vybudovala bych pro ně nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.

Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.

Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.

Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.

Víc bych ho objímala a míň s ním "válčila".

Viděla bych v žaludu častěji dub.

Nebyla bych přísná, ale přístupná.

Neučila bych ho lásce k síle,

ale naučila bych ho síle lásky.

Diane Loomansová

(Jack Canfield, Mark Victor Hansen: Slepičí polévka pro duši, 2. porce.)