Aktivity pro děti

Obratnostní cvičení s Dráčkem - v TJ Slavia

Folklórní kroužek  - "Malý hanáček" - vystoupení pro veřejnost a rodiče

Angličtinka - v dopoledních hodinách se děti v předškolních třídách mají možnost seznámit                              hravou formou  s angličtinou, angličtina je součástí výchovně - vzdělávacího                                procesu

Předplavecký výcvik (pro předškolní děti)

Spolupráce s Knihovnou v Kroměříži - besedy a edukační programy pro děti

Spolupráce se ZŠ - návštěvy, sportovní a tvořivé aktivity

Spolupráce se SPgŠ - průběžná praxe studentek

Pravidelná péče logopedických preventistek z řad učitelek MŠ

Družba s Nitrou - Projekt "Ahoj kamarát"

Spolupráce s domovy pro seniory